Nu
 • 2018
    07/16

  2018/07/16 - Atoy Automotive Sweden AB

  Bolag: Atoy Automotive Sweden AB

  Antal anställda: 78

  Omsättning: 313 miljoner SEK

  Kärnverksamhet: Lagerföra och sälja reservdelar till bilar äldre än 5 år via lokalt etablerade återförsäljare och nationella koncept och varumärken som attraherar bilägaren

  Uppdragets längd: 2 år

  Uppdrag:

  • Leda all sälj och marknadsaktiviteter inom organisationen
  • Driva affärskritiska projekt som skapar förutsättningar till förbättrad försäljning
  • Rekrytera, underhålla och utveckla personal
  • Driva utvecklingssamtal och löneförhandlingar
  • Skapa underlag, ramverk och koordinera personliga mål
  • Följa upp personliga mål individuellt
  • Coacha och leda säljare / representanter
  • Coacha och leda Key Account Manager
  • Coacha och leda Concept Manager
  • Coacha och leda Sälja och marknadsassistent
  • Coacha och leda teknisk support
  • Coacha och leda VD för dotterbolag
  • Medlem i arbetsgrupp för organisatoriskt förändringsarbete
  • Skapa insikter och analysera marknad

  Utvecklade kompetenser:

  • Arbete inom ledningsgrupp
  • Analysera stora mängder data
  • Skapa marknadsinsikter
  • Ledarskap
  • Utveckla personal
  • Personal politik
  • Rekrytering
  • Implementera / Driva förändringsarbete
  • B2B förhandling
  • Konceptutveckling
  • Affärsutveckling
  • Framställande och hantering avtal
  • Intern kommunikation
  • Extern kommunikation
  • System uppsättning/utbildning
   • Microsoft Sharepoint
   • Microsoft Teams
   • Microsoft 365
   • Lime CRM
   • Qlik Sense
   • Qlik View
   • Word Press
  • Attestprocesser
  • Skapa kostnadskalkyler och besparingsprogram
 • 2017
    09/01

  2017/09/01 - Steelcase

  Bolag: Steelcase

  Antal anställda: 12 650

  Omsättning: 34,9 miljarder SEK

  Kärnverksamhet: Globalt utveckla, producera och distribuera kontorsmöbler via lokalt etablerade återförsäljare med hjälpa av insikter från världsledande forskning och undersökningar

  Uppdragets längd: 10 månader

  Uppdrag:

  • Som Dealer Business Manager Underhålla och utveckla försäljning av kontorsmöbler i Norden
  • Coacha och supportera återförsäljare
  • Stänga prioriterade försäljningar med nyckelkunder tillsammans med återförsäljare
  • Aktivt söka affärsmöjligheter och knyta dem till lokal återförsäljare
  • Medla mellan slutkund (B2B) och återförsäljare
  • Internt upprätthålla så att global information och riktlinjer blir implementerade lokalt hos återförsäljare
  • Skapa marknadsstrategi och utbilda vid nya produktlanseringar
  • Följa upp centrala handelsavtal och säkerställa så att globala företag följer dem lokalt
  • Besöka och bearbeta 3:e part som influerar val av produkter i affärerna så som arkitekter och byggherrar
  • Hålla mig informerad om interna forskningsstudier och nyttja delar av den i mina dialoger med VD eller HR chef i kundkontakter
  • Kartlägga och följa upp nyckelpersoner, säljcyklar och orderpipeline i CRM
  • Samla information om marknad för att argumentera och driva affären internt mot pristeam för att skapa rätt lokala förutsättningar
  • Identifiera och koordinera interna resurser för att svara på RFI (request for pricing) och andra upphandlingar från ex. kommuner och skolor
  • Rita och planera hela eller delar av kontorsutrymmen tillsammans med återförsäljare och kund i 3d verktyg (pCon planner)

  Utvecklade kompetenser:

  • Skapa nätverk och relation med C-suit inom organisationer dvs. VD, HR chef och andra ledande positioner inom stora företag ex. Microsoft, Apple, HP
  • Arbeta på en marknad starkt påverkad av 3:e part
  • Lojalitet till återförsäljare
  • Global strategi och politik
  • Globala avtal
  • Globala företag och hierarki
  • Globalt teamwork
  • Coacha lokala återförsäljare
  • Förhandling
  • Tillverkning, Produktion och R&D
  • RFI (request for pricing) och upphandlingar
  • Hålla utbildning och föredrag om upptäckter i forskning
  • Salesforce CRM
  • pCon planner (3d verktyg för att skapa illustrationer)
 • 2016
    10/01

  2016/10/01 - Notaplan AB

  Bolag: NotaPlan AS / AB (Numera ägt av EG Sverige AB)

  Antal anställda: 202

  Omsättning: 300,5 miljoner SEK

  Kärnverksamhet: Anpassa, utveckla och integrera ERP och planeringssystem till fordonsverkstäder med en målsättning att göra verksamheterna mer lönsamma genom att fakturera fler timmar

  Uppdragets längd: 1,1 år

  Uppdrag:

  • Som VD med hjälp av väl etablerad Dansk och Norsk verksamhet starta upp verksamhet och bolag i Sverige
  • Anpassa system till Svenska marknad ex. få mallar för kontering och betalningsansvarig att fungera enligt Svensk standard
  • Översätta från Danska och Norska över till Svenska
  • Driva dialoger med utvecklare och leverantörer av IT
  • Starta dialoger med nationella importörer och grossister inom fordonsbranschen om att integrera mot deras reservdelslager ex. Mekonomen
  • Med hjälp av jurist etablera aktiebolaget
  • Ta fram trycksaker för bearbetning av marknad
  • Delta på Svenska mässan (nordens största mässa inom fordonsbranschen)
   • Utformning monter
   • Utformning budskap
   • Arbeta i monter
   • Följa upp prospekts
   • Konvertera till affärer och långsiktiga relationer
  • Läsa in räkenskap och kunddata från ett system över till ett annat
  • Hos kund installera och implementera nytt ERP och planeringssystem utan att störa driften för mycket
  • I driftsättning, utbildning och support av system ute hos kund

  Utvecklade kompetenser:

  • Systemutveckling
  • Översättning
  • Förståelse för system terminologi
  • Förstå kundbehovet och anpassa systemet efter hur de lokala processerna fungerar
1998