Uppdrag

Ett uppdrag inom din verksamhet med ett tydligt ramverk!

Vid det tillfället vi kommer överens om att genomföra ett uppdrag tillsammans inom din verksamhet så upprättar vi ett avtal som innehåller ett tydligt ramverk för hur uppdraget skall genomföras och hur långt mitt mandat sträcker sig. Mitt enda engagemang inom verksamheten är innanför dessa ramar och mitt mål är att genomföra uppdraget så effektivt som möjligt. Beroende på uppdragets storlek och komplexitet så kommer antalet närvarande timmar att variera innanför din verksamhets lokaler tillsammans med de anställda.

Det bästa utav fler världar

Jag anser mig vara en blandning mellan konsult och en anställd. Bara ordet konsult får mig som företagsledare att tänka: ”kostnad”. Konsulter har ofta egna pedagogiska metoder de lär ut och försöker efter bästa förmåga förmedla sin kunskap vidare in i verksamheterna för att uppnå något sorts resultat. En anställd har krav på arbetsmiljö, synpunkter på kollegor och måste befinna sig en stimulerande omgivning för att kunna prestera på sin arbetsplats.

Jag har en helt förutsättningslös approach där jag inte har för avsikt att lära ut något jag redan visste. Tidigt i uppdraget så samlar jag inom verksamheten de insikter jag behöver för att lösa min uppgift. Eftersom jag inte är detaljorienterad i ett sådant tidigt skede så har jag förmåga att se med ett objektivt och klart öga på den data jag analyserar. Från en stor mängd data så bygger jag en information som är kommunikativ och tydlig för majoriteten utav personerna inom verksamheten att förstå syfte och mening med. Materialet som nu kan presenteras är inte på något sätt objekt för något eget intresse, prestige för att uppfylla någon roll eller bevis på att jag är bättre än någon annan. Det är helt enkelt en sammansättning av allas insats, vid behov anpassat av externa specialister på varje enskilt område, designat för just din verksamhet.

Affärspartner

Söker du tryggheten med en affärspartner?

Driver du en verksamhet och har fullt upp med den dagliga driften och upplever ett behov för att utveckla verksamheten? Det skulle kunna vara en lösning att få till en förändring genom att bjuda in mig på ägarsidan som en affärspartner. Jag går då i samråd med dig in i en aktiv roll för att ge verksamheten bättre förutsättningar att lyckas i marknaden. Många framgångsrika verksamheter grundas med hjälp av fler ägare mycket på grund utav att ägarskapet skapar ett stort personligt engagemang som inte dränerar verksamheten på resurser. Oftast så nyttjar två eller fler ägare varandras kompetenser och använder varandra som sparringpartners. Dvs. någon du kan bolla nya idéer och teorier med innan viktiga beslut fattas. Goda anledningar till att välja mig som din affärspartner:

  • Skapa tydliga rollfördelningar
  • Förhandla bättre villkor med leverantörer
  • Implementera nya koncept
  • Lansera nya tjänster eller produkter
  • Förändra ett beteende
  • Språkkunskaper inom Svenska och Engelska
  • Förbättra IT system
  • Samla kunddata, skapa lojalitetsprogram
  • Verkställa, skapa / följa upp handlingsplaner

En stor fördel med delägarskap är att mitt engagemang inom verksamheten inte kostar verksamheten något. Storleken och tidsperspektivet på delägarskapet regleras vid ingången av påbörjat samarbete. Ursprungsägaren erbjuds alltid att köpa tillbaka sin andel vid det tillfället vi bestämmer att avsluta samarbetet som affärspartner. Vid den tidpunkten borde din verksamhet vara både mer lönsam och omsätta mer pengar!

Referenser