Nedan har jag samlat förslag på uppdrag som jag kan hjälpa dig och din verksamhet med. Självklart finns det enskilda företag där du kan köpa varje specifik tjänst. Skillnaden med att anlita mig för dem är att vi alltid utgår från helhetsperspektivet utifrån vad din verksamhet verkligen är i behov utav. ”Nothing more – Northing less!” Normalt har nischade företag belöningssystem baserat på volym och storlek på order vilket gör att du som beställare inte alltid får den informationen du verkligen behöver för att tillgodose företagets specifika behov.

Säkerställ företagsdata

Det är vanligt förekommande i både stora och små företag att grunddata inte stämmer. Med grunddata så syftar jag till