Det är vanligt förekommande i både stora och små företag att grunddata inte stämmer. Med grunddata så syftar jag till den information om verksamheten som är publik och kan nås via exempelvis https://allabolag.se. Både privatpersoner och företags som köper tjänster blir allt mer försiktiga och kollar upp vilka företag de önskar att anlita. Om informationen inte stämmer och väcker oro som kan det i värsta fall leda till att din kund inte köper din tjänst eller produkt.