Kurser och specifika kompetenser

Mercuri International ledarskapsutbildning

Kul och engagerande utbildning med lika mycket praktisk övning i form av rollspel som teoretisk där jag fick en hel del verktyg för att leda och styra olika typer utav dialoger med medarbetare som hade problemställningar där min coachning behövdes. Fick bland annat lära mig att höra är inte samma sak som att lyssna. Det är en sak om informationen bara passerar och en annan om den registreras, tas hänsyn till för att sedan styra dialogen vidare utifrån den. En annan viktig erfarenhet jag tar med mig från utbildningen är att låta personalen själv presentera problemställningen, och med ledande ord från mig komma fram till både riskbedömning och lösning själv genom att ställa öppna frågor.

Pareto 80/20 - Affärsförhandling

Affärsförhandling, det är få situationer som kan mäta sig med affärsförhandling när det gäller att skapa resultat och lönsamhet. På kort tid kan man vinna mycket eller, i värsta fall förlora lika mycket. Syftet med utbildningen är att få känna på spelet runt förhandlingsbordet; attityderna, processen, taktiken och vägen fram till ett gemensamt resultat. Mycket av framgångarna ligger i förberedelserna men också att kunna tänka klart när klockan tickar, känslorna stärks och motparten gör sina taktiska utspel. Denna kompetens och kyla utvecklar man bäst genom att ha en enkel metodik för förberedelser och genomförande av en förhandling samt att träna på de utmanande situationerna.

Turnarounds, kvalitetssäkring och förändringsarbete

Jag har varit involverad i tre större turnarounds inom medelstora organisationer i Sverige. En turnaround innebär att ett större internt arbete sätts igång för att vända negativt resultat till ett positivt. Det är ett arbete som omfattar hela organisationen. Jag har inte vart den som ägt hela processen, men jag har vart del av den i olika positioner vilket ger mig ett perspektiv på hur ett förändringsarbete genomförs och upplevs inom olika områden av hierarkin. Reflektion av succé faktorer likväl som faktorer som inte fungerat ger mig en bra erfarenhet och hållning till hur jag kan hjälpa dig som företagsledare. Naturligt är att en VD eller externt anlitad person med fullt mandat äger processen som medlar och fördelar ansvar mellan de olika avdelningscheferna. För att en turnaround skall lyckas så måste förankring hela vägen till ägaren vara på plats. Därefter måste bolagets samtliga avdelningar vara involverade så att ett totalt ägarskap till förändringarna blir etablerat hela vägen till individen. Vidare borde utveckling av sortiment, mervärden runt sortimentet och insikter från medarbetare, kunder och marknad vara drivmedel för att processen skall gå framåt. Väl färdigt för att börja kommuniceras ut till marknaden så måste alla inom organisationen vara informerade, utbildade och ta ägarskap till budskapen som skickas ut för att kunna hantera kunder som inte tror på de nya produkterna eller koncepten för att i bästa fall få dem att vända sin åsikt. Ägare och ledning skall ha is i magen, tro på processen och ge hela organisationen fullt stöd och mandat även vid komplicerade dialoger där affärer riskeras att gå förlorade, för att kunna vinna fler affärer i förlängningen från de som tror på resultatet av hela arbetet. En turnaround i en medelstor organisation kan inte mätas i dagar, veckor eller månader. Oftast så sträcker sig en turnaround över en tidslinje om 1,5 – 3år.

Microsoft 365

Besitter god kunskap i Microsoft 365 samtliga applikationer och hur du som företagsledare kan få en fin arbetsprocess i användningen utav dessa applikationer och dela data mellan dem. Har drivit projekt för att implementera användning över fler avdelningar och där varje avdelning ansvarar för sin del i ett större arbetsflöde. Ett bra verktyg för att automatisera processer, tillgängliggöra information och få igång samarbeten mellan medarbetarna inom företaget. Investera inte onödiga pengar på att anpassa några av dessa applikationer genom kod, nyttja standardfunktioner och parametrar och försök få en förståelse hur personalen kan utbildas för att nyttja den.

Qlik View & Sense

När listorna med statistik blir så långa så att Excel inte längre räcker till utan att krascha så underlättar det att nyttja Qlik view eller Qlik Sense för att bygga rapporter. En personlig version finns tillgänglig utan kostnad för dig som önskar sätta upp egna rapporter i Qlik View. Qlik Sense går att testa på utvärderingsperiod. Jag har själv jobbat med att installera REST- API connector för att kunna hämta JSON data från CRM applikation. Det finns också god möjlighet att läsa in olika källor ex. Excel filer, data från sociala medier, och trafik från websidan för att kunna analysera olika trender genom att klicka sig fram i informationen från listorna som automatiskt läggs till som filter för att bryta ner informationen och slutligen ge dig et svar på din frågeställning.